Μήνυμα Κοινοτικό Συμβούλιο Επιχειρήσεις Επικοινωνία
 

Η εκκλησία του χωριού είναι αφιερωμένη στην Παναγία την Ποταμίτισσα. Η σημερινή εκκλησία της Παναγίας αντικατέστησε την παλιά , από την οποία μάλιστα σώζονται εικόνες του 17ου και 18ου αιώνα.

Επιχειρήσεις
 
 
 
 
Επικοινωνία
ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΠΟΤΑΜΙΤΙΣΣΑΣ
4879, Ποταμίτισσα, Λεμεσός
Τηλ: 25522428
Φαξ: 25521087

 
 
 
Footer
Designed & Developed by NETinfo Services Ltd.
No images, text or other material whatsoever from this website may be copied, published, re-produced or otherwise used without the written permission of NETinfo Services Ltd.